Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1457

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1704709

Tổng số người online: 35

 
 

1.Các văn bản được quan tâm, xem nhiều nhất

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
72/2020/QH14
Luật số 72/2020/QH14 về Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 8453
WORD       PDF      
17/11/2020
2
55/2014/QH11
Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 4230
WORD       PDF      
23/06/2014
3
55/2021/NĐ-CP
Nghị định số 55/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 3393
WORD       PDF      
24/05/2021
4
17/2012/QH13
Luật tài nguyên nước
Lượt xem: 2706
WORD       PDF      
21/06/2012
5
55/2014/QH 13
Luật số 55/2014/QH 13 Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 2200
WORD       PDF      
23/06/2014
6
45/2013/QH13
Luật Đất đai
Lượt xem: 2066
WORD       PDF      
29/11/2013
7
54/2021/NĐ-CP
Nghị định số 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 1998
WORD       PDF      
21/05/2021
8
53/2020/NĐ-CP
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 1914
WORD       PDF      
05/05/2020
9
40/2019/NĐ-CP
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 1870
WORD       PDF      
13/05/2019
10
28/2018/QH14
Sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 1492
WORD       PDF      
15/06/2018
11
27/2018/QH14
Luật số 27/2018/QH14 về Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 1189
WORD       PDF      
14/06/2018
12
04/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 1085
WORD       PDF      
04/05/2021
13
60/2010/QH12
Luật khoáng sản
Lượt xem: 1043
WORD       PDF      
17/11/2010
14
03/VBNH-BTNMT
Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 1023
WORD       PDF      
04/05/2021
15
82/2015/QH13
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Lượt xem: 997
WORD       PDF      
25/06/2015

2.Các chủ đề được quan tâm, xem nhiều nhất