Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1423

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1328965

Tổng số người online: 80

 
 

1.Các văn bản được quan tâm, xem nhiều nhất

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
55/2014/QH11
Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 3583
WORD       PDF      
23/06/2014
2
72/2020/QH14
Luật số 72/2020/QH14 về Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 2917
WORD       PDF      
17/11/2020
3
55/2021/NĐ-CP
Nghị định số 55/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 1622
WORD       PDF      
24/05/2021
4
17/2012/QH13
Luật tài nguyên nước
Lượt xem: 1571
WORD       PDF      
21/06/2012
5
55/2014/QH 13
Luật số 55/2014/QH 13 Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 1481
WORD       PDF      
23/06/2014
6
40/2019/NĐ-CP
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 1358
WORD       PDF      
13/05/2019
7
53/2020/NĐ-CP
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 1319
WORD       PDF      
05/05/2020
8
45/2013/QH13
Luật Đất đai
Lượt xem: 1172
WORD       PDF      
29/11/2013
9
28/2018/QH14
Sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 923
WORD       PDF      
15/06/2018
10
54/2021/NĐ-CP
Nghị định số 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 870
WORD       PDF      
21/05/2021
11
25/2019/TT-BTNMT
Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 811
WORD       PDF      
31/12/2019
12
27/2018/QH14
Luật số 27/2018/QH14 về Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 757
WORD       PDF      
14/06/2018
13
29-L/CTN
Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 628
WORD       PDF      
27/12/1993
14
09/2021/TT-BTNMT
Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 616
WORD       PDF      
28/07/2021
15
82/2015/QH13
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Lượt xem: 615
WORD       PDF      
25/06/2015

2.Các chủ đề được quan tâm, xem nhiều nhất