Tải ứng dụng di động

    Thống kê

Tổng số văn bản: 1431

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 349

Tổng số lượt truy cập: 1503354

Tổng số người online: 12

 
 

1.Các văn bản được quan tâm, xem nhiều nhất

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
72/2020/QH14
Luật số 72/2020/QH14 về Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 5229
WORD       PDF      
17/11/2020
2
55/2014/QH11
Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 3874
WORD       PDF      
23/06/2014
3
55/2021/NĐ-CP
Nghị định số 55/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 2446
WORD       PDF      
24/05/2021
4
17/2012/QH13
Luật tài nguyên nước
Lượt xem: 1988
WORD       PDF      
21/06/2012
5
55/2014/QH 13
Luật số 55/2014/QH 13 Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 1878
WORD       PDF      
23/06/2014
6
40/2019/NĐ-CP
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 1631
WORD       PDF      
13/05/2019
7
45/2013/QH13
Luật Đất đai
Lượt xem: 1619
WORD       PDF      
29/11/2013
8
53/2020/NĐ-CP
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 1570
WORD       PDF      
05/05/2020
9
54/2021/NĐ-CP
Nghị định số 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 1419
WORD       PDF      
21/05/2021
10
28/2018/QH14
Sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 1147
WORD       PDF      
15/06/2018
11
27/2018/QH14
Luật số 27/2018/QH14 về Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 970
WORD       PDF      
14/06/2018
12
25/2019/TT-BTNMT
Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 853
WORD       PDF      
31/12/2019
13
04/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 801
WORD       PDF      
04/05/2021
14
29-L/CTN
Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 762
WORD       PDF      
27/12/1993
15
60/2010/QH12
Luật khoáng sản
Lượt xem: 755
WORD       PDF      
17/11/2010

2.Các chủ đề được quan tâm, xem nhiều nhất