Thống kê

Tổng số văn bản: 1316

Tổng số văn bản cá biệt: 0

Tổng số chủ đề quản lý: 94

Tổng số lượt truy cập: 967378

Tổng số người online: 12

 
 

1.Các văn bản được quan tâm, xem nhiều nhất

STT Số ký hiệuNội dungTải vềNgày ban hành
1
55/2014/QH11
Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 1068
WORD       PDF      
23/06/2014
2
25/2019/TT-BTNMT
Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 509
WORD       PDF      
31/12/2019
3
53/2020/NĐ-CP
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 322
WORD       PDF      
05/05/2020
4
40/2019/NĐ-CP
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 312
WORD       PDF      
13/05/2019
5
55/2014/QH 13
Luật số 55/2014/QH 13 Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 299
WORD       PDF      
23/06/2014
6
17/2012/QH13
Luật tài nguyên nước
Lượt xem: 231
WORD       PDF      
21/06/2012
7
45/2013/QH13
Luật Đất đai
Lượt xem: 189
WORD       PDF      
29/11/2013
8
28/2018/QH14
Sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 158
WORD       PDF      
15/06/2018
9
60/2010/QH12
Luật khoáng sản
Lượt xem: 130
WORD       PDF      
17/11/2010
10
27/2018/QH14
Luật số 27/2018/QH14 về Luật Đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 127
WORD       PDF      
14/06/2018
11
29-L/CTN
Luật Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lượt xem: 113
WORD       PDF      
27/12/1993
12
36/2020/NĐ-CP
Nghị định số 36/2020/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 112
WORD       PDF      
24/03/2020
13
11/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược,đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 106
WORD       PDF      
25/10/2019
14
06/2020/NĐ-CP
Nghị định số 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 NĐ số 47/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lượt xem: 95
WORD       PDF      
03/01/2020
15
57/2010/QH12
Luật thuế bảo vệ môi trường
Lượt xem: 87
WORD       PDF      
15/11/2010

2.Các chủ đề được quan tâm, xem nhiều nhất